Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Ondersteuning voor mantelzorgers

Langdurig mantelzorgen kan bijzonder intensief zijn. Zeker als u dit combineert met werk of met de zorg voor een gezin. Door constante veranderingen in de zorg, is het vinden van de juiste ondersteuning vaak frustrerend. De mantelzorgmakelaar ondersteunt u in dit proces. De mantelzorgmakelaar is bekend met de steeds veranderende wet- en regelgeving en weet hoe processen lopen. Bovendien is de mantelzorgmakelaar een onafhankelijke professional die uw belang centraal stelt.

Mantelzorgmakelaar

U bepaalt zelf welke taken u laat overnemen door de mantelzorgmakelaar. U kunt de mantelzorgmakelaar inschakelen voor: begeleiding en ondersteuning, uitzoekwerk en regelwerk. U houdt de regie; de mantelzorgmakelaar doet het voor u.

Begeleiding en ondersteuning

 • PGB of zorgaanvraag begeleiden van A tot Z (WMO, wet langdurige zorg, jeugdwet of zorgverzekeringswet)
 • Onafhankelijke cliëntondersteuning bieden
 • Overleg met instanties overnemen of daarbij helpen
 • Indicaties aanvragen
 • Bezwaarschriften schrijven, gerelateerd aan zorg
 • Bemiddelen met werkgever over afstemmen van werk- en zorgtaken

Uitzoekwerk

 • Juiste weg naar zorg en begeleiding
 • Financiële vraagstukken rondom zorg
 • Passende zorg of persoonlijke hulp op maat met u uitzoeken
 • Passende woonruimte met u uitzoeken
 • Wettelijke regelingen uitzoeken

Regelwerk

 • Vervangende respijtzorg regelen
 • Eigen bijdrage berekenen
 • Gesprek met gemeente of wijkverpleegkundige (keukentafelgesprek) voorbereiden
 • Persoonlijk plan schrijven

Hebt u een andere taak die u uit wilt besteden om het mantelzorgen te verlichten?

Vraag het vrijblijvend aan Mantelzorgmakelaar Brabant.